Standard Svensk standard · SS 4470660-9

Larmsystem - System och utrustning för larmöverföring - Del 9: Fordringar på gemensamt protokoll för IP-baserad larmöverföring

Status: Gällande

Ämnesområden

Larm- och varningssystem (13.320) Datakommunikationsnät (33.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 9: Requirements for common protocol for alarm transmission using the Internet Protocol (IP)

Artikelnummer: STD-80004611

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-06-13

Antal sidor: 56

Ersätter: SS 4470660-9