Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4869-2/AC:2007

Akustik - Hörselskydd - Del 2: Uppskattning av effektiv A-vägd ljudtrycksnivå vid användning av hörselskydd (ISO 4869-2:1995/Cor 1:2006, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 4869-2:2018

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140) Huvudskydd (13.340.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn (ISO 4869-2:1995/Cor 1:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-63405

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-10-08

Antal sidor: 12

Korrigerar: SS-EN ISO 4869-2

Ersätts av: SS-EN ISO 4869-2:2018