Standard Svensk standard · SS-EN ISO 389-9:2009

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 9: Provningsförhållande att föredra vid bestämning av referenshörtröskelnivåer (ISO 389-9:2009)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 389 specifies test conditions for determining the hearing thresholds of subjects for the purpose of establishing standardized values for reference hearing threshold levels.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-69870

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-28

Antal sidor: 24