Standard Svensk standard · SS-EN ISO 389-5:2006

Akustik - Referensnivåer för kalibrering av tonaudiometrar - Del 5: Referensvärden för ekvivalent hörtröskelljudtrycksnivå för rena toner i frekvensområdet 8 kHz till 16 kHz (ISO 389-5:2006)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 389 specifies reference equivalent threshold sound pressure levels (RETSPLs) of pure tones in the frequency range from 8 kHz to 16 kHz applicable to the calibration of air conduction audiometers for specific earphones. NOTE Some notes and references on the derivation and the test conditions used to determine the reference levels are given in Annex A and the Bibliography.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 5: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones in the frequency range 8 kHz to 16 kHz (ISO 389-5:2006)

Artikelnummer: STD-56763

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-11-27

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-EN ISO 389-5