Standard Svensk standard · SS-EN 13819-2

Hörselskydd - Provning - Del 2: Akustiska provningsmetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13819-2:2020

Omfattning
This European Standard EN 13819-2 specifies acoustic test methods for hearing protectors. The purpose of these tests is to enable assessment of the performance of the hearing protector as specified in the appropriate product standard.

Ämnesområden

Buller med avseende på människor (13.140) Huvudskydd (13.340.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hörselskydd, SIS/TK 396

Internationell titel: Hearing protectors - Testing - Part 2: Acoustic test methods

Artikelnummer: STD-34560

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-09-12

Antal sidor: 14

Ersätts av: SS-EN 13819-2:2020