Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN ISO/TR 52022-2:2017

Byggnaders Energiprestanda - Värme-, sol- och dagsljusegenskaper hos byggnadsdelar och element - Del 2: Förklaring och motivering (ISO/TR 52022-2:2017)

Status: Gällande

Omfattning
This document contains information to support the correct understanding and use of ISO 10077-1, ISO 10077-2, ISO 12631, ISO 52022-1 and ISO 52022-3. This technical report does not contain any normative provision.

Ämnesområden

Färg- och ljusmätning (17.180.20) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 2: Explanation and justification (ISO/TR 52022-2:2017)

Artikelnummer: STD-8028511

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-08-23

Antal sidor: 64