Standard Svensk standard · SS-EN 61326-1

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - EMC-fordringar - Del 1: Allmänna fordringar

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt Elektricitet (17.220.01) Mätning av elektriska och magnetiska storheter (17.220.20) Övrigt (17.220.99) Elektrisk och elektronisk provning (19.080) Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40) Elektromagnetisk kompatibilitet Allmänt (33.100.01) Utsändning (33.100.10) Immunitet (33.100.20) Övrigt (33.100.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements

Artikelnummer: STD-3335527

Utgåva: 3

Fastställd: 2013-02-15

Antal sidor: 23

Ersätter: SS-EN 61326-1