Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2922/A1:2013

Akustik - Mätning av buller från fartyg för inre vattenvägar och hamnar (ISO 2922:2000/Amd 1:2013)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the conditions for obtaining reproducible and comparable measurement results of the airborne sound emitted by vessels of all kinds on inland waterways and in ports and harbours, except powered recreational craft as specified in ISO 14509. This International Standard is applicable to small sea-going vessels, harbour vessels, dredgers, and all watercraft including non-displacement craft, used or capable of being used as a means of transport on water.

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01) Buller förorsakat av transportmedel (17.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours (ISO 2922:2000/Amd 1:2013)

Artikelnummer: STD-98832

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-19

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-EN ISO 2922