Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12999-1:2014

Byggakustik - Bestämning och tillämpning av mätosäkerhet inom byggakustik - Del 1: Ljudisolering (ISO 12999-1:2014)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 12999 specifies procedures for assessing the measurement uncertainty of sound insulation in building acoustics. It provides for
— a detailed uncertainty assessment;
— a determination of uncertainties by inter-laboratory tests;
— an application of uncertainties.

Furthermore, typical uncertainties are given for quantities determined according to ISO 10140, ISO 140-4, ISO 140-5, ISO 140-7 and ISO 717 (all parts).

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01) Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Byggakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 1: Sound insulation (ISO 12999-1:2014)

Artikelnummer: STD-102002

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-05-25

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 20140-2