Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2624

Koppar och kopparlegeringar - Bestämning av medelkornstorlek (ISO 2624:1990)

Status: Gällande

Ämnesområden

Övrigt Koppar och kopparlegeringar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel: Copper and copper alloys - Estimation of average grain size (ISO 2624:1990)

Artikelnummer: STD-17607

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-11-24

Antal sidor: 12