Standard Svensk standard · SS-EN 14195:2005/AC:2006

Stålprofiler för gipsskivor i icke bärande konstruktioner - Definitioner, krav och provningsmetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 14195:2014

Ämnesområden

Profiler av stål (77.140.70) Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gips, SIS/TK 480

Internationell titel: Metal framing components for gypsum plasterboard systems - Definitions, requirements and test methods

Artikelnummer: STD-45569

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-16

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 14195:2005

Ersätts av: SS-EN 14195:2014