Standard Svensk standard · SS-EN 10279

Varmvalsade U-profiler av stål - Toleranser för form och dimensioner och vikt

Status: Gällande

Ämnesområden

Profiler av stål (77.140.70)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Hot rolled steel channels - Tolerances on shape, dimensions and mass

Artikelnummer: STD-27218

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-11

Antal sidor: 15

Ersätter: SIS 212725 , SS 212730