Standard Svensk standard · SS-EN 10249-2

Kallformade spontplankor av olegerade stål - Del 2: Toleranser för form och dimensioner

Status: Gällande

Ämnesområden

Profiler av stål (77.140.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Cold formed sheet piling of non alloy steels - Part 2: Tolerances on shape and dimensions

Artikelnummer: STD-17206

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-09-08

Antal sidor: 12