Standard Svensk standard · SS-EN 10249-1

Kallformade spontplankor av olegerade stål - Del 1: Tekniska leveransbestämmelser

Status: Gällande

Ämnesområden

Profiler av stål (77.140.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Cold formed sheet piling of non alloy steels - Part 1: Technical delivery conditions

Artikelnummer: STD-17205

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-09-08

Antal sidor: 16