Standard Svensk standard · SS-EN 10056-2

Likflänsiga och olikflänsiga vinkelprofiler av allmänt konstruktionsstål - Del 2: Toleranser för form och dimensioner

Status: Gällande

Ämnesområden

Profiler av stål (77.140.70)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Structural steel equal and unequal leg angles - Part 2: Tolerances on shape and dimensions

Artikelnummer: STD-14609

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-02-25

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 212711 , SS 212712