Standard Svensk standard · SS-EN 10056-1:2017

Likflänsiga och olikflänsiga vinkelprofiler av allmänt konstruktionsstål - Del 1: Dimensioner

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for the nominal dimensions of hot-rolled equal and unequal leg angles. This European Standard does not apply to angles with square roots. These requirements do not apply to equal and unequal leg angles rolled from stainless steel.

Ämnesområden

Profiler av stål (77.140.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Structural steel equal and unequal leg angles - Part 1: Dimensions

Artikelnummer: STD-8024823

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-02-01

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 10056-1