Standard Svensk standard · SS-EN 10034

I- och H-profiler av allmänt konstruktionsstål - Toleranser för form och dimensioner

Status: Gällande

Omfattning
Denna europastandard specificerar toleranser för form, dimensioner och vikt för I- och H-proffler av allmänt konstruktionsstål. Dessa fördringar gäller inte I- och H-profiler avrostfritt stål. Dessa fordringar gäller inte profiler med avsmalnande flänsar.

ANM: Tills en europastandard för dimensioner för I- och H-profiler ges ut skall EURONORM 19 och EURONORM 53 eller motsvarande nationell standard användas.

Ämnesområden

Profiler av stål (77.140.70)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Structural steel I and H sections - Tolerances onshape and dimensions

Artikelnummer: STD-14610

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-02-25

Antal sidor: 16

Ersätter: SIS 212750 , SIS 212740 , SIS 212751 , SIS 212752