Standard Svensk standard · SS-EN 751-1

Gasutrustningar - Tätningsmaterial för gängade anslutningar i kontakt med gasfamiljerna 1, 2 och 3 eller varmvatten - Del 1: Anaeroba tätningsmedel

Status: Gällande

Ämnesområden

Tätningar, boxpackningar (21.140) Packningar för rörledningar och slangledningar (23.040.80)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-19886

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-01-03

Antal sidor: 27