Standard Svensk standard · SS-EN 16984:2016

Tallriksfjädrar - Beräkning

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies design criteria and features of disc springs, whether as single disc springs or as stacks of disc springs. It includes the definition of relevant concepts as well as design formulae, and covers the fatigue life of such springs.

Ämnesområden

Fjädrar (21.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8023486

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-11-14

Antal sidor: 28