Standard Ikraftsättning · SS-EN 24015

Fästelement - Delgängade sexkantsskruvar med reducerad stam (stamdiameter ungefär lika med medeldiameter) - Produktklass B

Status: Gällande

Ämnesområden

Bultar, skruvar och pinnskruvar (21.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fästelement, SIS/TK 103

Internationell titel: Fasteners - Hexagon head bolts - Product grade B - Reduced shank (Shank diameter, pitch diameter)

Artikelnummer: STD-11490

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-03-11

Antal sidor: 0