Standard Svensk standard · SS-EN 62502

Tillförlitlighet - Metoder för tillförlitlighetsanalys - Händelseträdsanalys (ETA)

Status: Gällande

Ämnesområden

Egenskaper och utformning av maskiner, apparater och utrustningar (21.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Analysis techniques for dependability - Event tree analysis (ETA)

Artikelnummer: STD-3334565

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-01-26

Antal sidor: 44