Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9902-5

Textilmaskiner - Bullermätmetod - Del 5: Väv- och stickförberedningsmaskiner (ISO 9902-5:2001)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 9902-5/A1:2009

Ämnesområden

Textil- och tvättmaskiner (14.520) Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Textilmaskiner Allmänt (59.120.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Textile machinery - Noise test code - Part 5: Weaving and knitting preparatory machinery (ISO 9902-5:2001)

Artikelnummer: STD-30055

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-04-12

Antal sidor: 12