Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11554:2017

Lasrar och lasertillbehör - Provningsmetoder för bestämning av laserstrålens effekt, energi och temporala egenskaper (ISO 11554:2016)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 11554:2017 specifies test methods for determining the power and energy of continuous wave and pulsed laser beams, as well as their temporal characteristics of pulse shape, pulse duration and pulse repetition rate. Test and evaluation methods are also given for the power stability of cw-lasers, energy stability of pulsed lasers and pulse duration stability. The test methods given in this document are used for the testing and characterization of lasers.

Ämnesområden

Laser Laser


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam power, energy and temporal characteristics (ISO 11554:2017)

Artikelnummer: STD-8028474

Utgåva: 5

Fastställd: 2017-09-14

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 11554:2008