Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 81-11:2009

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Grunder och uttolkningar - Del 11: Uttolkningar i anslutning till delarna i EN 81-serien av standarder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS-CEN/TS 81-11:2017
Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 81-11:2009

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Grunder och uttolkningar - Del 11: Uttolkningar i anslutning till delarna i EN 81-serien av standarder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification is a collection of interpretations related to the EN 81 family of standards (see CEN/TR 81-10:2008). As first issue, this document collects interpretation to EN 81-1:1998, EN 81-2:1998, EN 81-28:2003, EN 81-70:2003 and EN 81-72:2003. Interpretations to other standards of the EN 81 family will be added when they are available. Interpretations aim to improve the understanding of the clause(s) they are referring to and by that facilitating common understanding between manufacturers, lift installers, notified bodies, inspection bodies and national authorities. Interpretations do not have the same status as the standards to which they are related. However, the application of interpretations should give to the interested parties confidence that the relevant standard has not been wrongly applied.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor och rullramper (14.180) Hissar, rulltrappor (91.140.90) Hissar (94.400)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 81-11:2009

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Grunder och uttolkningar - Del 11: Uttolkningar i anslutning till delarna i EN 81-serien av standarder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretations - Part 11: Interpretations related to EN 81 family of standards

Artikelnummer: STD-70334

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-08-17

Antal sidor: 148

Ersätter: SIS-CEN/TS 81-29:2004

Ersätts av: SIS-CEN/TS 81-11:2017