Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4871:2009

Akustik - Deklaration av verifiering av bulleremissionsvärden från maskiner och utrustning (ISO 4871:1996)

Status: Gällande

Omfattning
Standarden har uppdaterats med en ny Bilaga ZA som ger kopplingen till det nya maskindirektivet (2006/42/EC).

This International Standard
- gives information on the declaration of noise emission values,
- describes acoustical and product information to be presented in technical documents for the purposes of noise emission declaration, and
- specifies a method for verifying the noise emission declaration.

It is applicable to machinery and equipment.

Ämnesområden

Buller och mätmetod (14.020) Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Egenskaper och utformning av maskiner, apparater och utrustningar (21.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

Artikelnummer: STD-70457

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-08-17

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 4871