Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11691

Akustik - Mätning utan luftflöde av insättningsdämpning hoskanalljuddämpare - Översiktsmetod för laboratorier (ISO 11 691:1995)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11691:2009

Omfattning
Denna internationella standard anger en översiktsmetod för laboratorier att bestämma ljuddämpningen utan luftflöde av kanalanslutna, huvudsakligen absorberande cirkulära eller rektangulära ljuddämpare liksom andra kanalelement för bruk i ventilations- och luftkonditioneringssystem.

ANM 1. Laboratoriemätmetod för anslutna ljuddämpare med luftflöde är beskriven i ISO 7235.

Denna internationella standard är användbar för ljuddämpare då maximal hastighet ej överstiger 15 m/s.

Eftersom metoden ej inkluderar det egenalstrade bullret är metoden ej lämplig då det egenalstrade bullret är av stor betydelse för beräkning av ljuddämparutförande.

Ljuddämpningen bestämd enligt denna internationella standarden i ett laboratorium behöver nödvändigtvis ej ge samma ljuddämpning som uppmäts på en installation. Olika ljud och strömning i kanalen ger olika resultat. Eftersom denna internationella standard erfordrar vanliga provningskanaler kan provningresultatet inkludera flanktransmission via strukturbundna vibrationer i kanalväggarna, vilket sätter den övre gränsen för ljuddämpning som kan bestämmas.

ANM 2. ISO 7235 visar metoder för att bestämma denna gräns.

Denna internationella standard är avsedd att användas för ljuddämpare med en diameter om 80 till 2000 mm eller rektangulära ljuddämpare med tvärsnittsarea inom samma område.

Ämnesområden

Buller och mätmetod (14.020) Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20) Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Byggakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Accoustics - Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow - Laboratory survey method (ISO 11 691:1995)

Artikelnummer: STD-17459

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-10-27

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN ISO 11691:2009