Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11546-1

Akustik - Bestämning av insättningsdämpning hos inbyggnader- Del 1: Mätningar i laboratorium (för deklarationsändamål) (ISO 11 546-1:1995)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11546-1:2009

Ämnesområden

Buller och mätmetod (14.020) Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Acoustics - Determination of sound insulation performances of enclosures - Part 1: Measurements in small enclosures under laboratory conditions (for declaration purposes) (ISO 11 546-1:1995)

Artikelnummer: STD-17906

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-02-02

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN ISO 11546-1:2009