Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6683:2008

Anläggningsmaskiner - Höftbälten och fästanordningar för höftbälten - Funktionskrav och provning (ISO 6683:2005)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard establishes the minimum performance requirements and tests for restraint systems — seat belts and their fastening elements (anchorages) — on earth-moving machinery, necessary to restrain an operator or rider within a roll-over protective structure (ROPS) in the event of a machine roll-over (see ISO 3471), or within a tip-over protection structure (TOPS) in the event of a machine tip-over (see ISO 12117).

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (14.090) Anläggningsmaskiner (53.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsmaskiner och gruvdrift, SIS/TK 225

Internationell titel: Earth-moving machinery - Seat belts and seat belt anchorages - Performance requirements and tests (ISO 6683:2005)

Artikelnummer: STD-67061

Utgåva: 3

Fastställd: 2008-08-22

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 6683:2005