Standard Svensk standard · SS-EN ISO 1741

Dextros - Bestämning av massförlust vid torkning - Vakuumugnsmetod (ISO 1741:1980)

Status: Gällande

Ämnesområden

Socker och sockerprodukter (67.180.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Dextrose - Determination of loss in mass on drying - Vacuum oven method (ISO 1741:1980)

Artikelnummer: STD-16224

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-02-03

Antal sidor: 6