Standard Ikraftsättning · SS-ENV 12038

Träskydd - Träbaserade skivor - Bestämning av förmåga att motstå angrepp av rötsvampar - Laboratoriemetod

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ENV 12038

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Durability of wood and wood-based products - Woodbased panels - Method of test for determining theresistance against wood-destroying basidiomycetes

Artikelnummer: STD-18439

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-04-26

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-ENV 12038