Standard Svensk standard · SS-EN 335-3

Träskydd - Definition av riskklasser avseende biologiska angrepp - Del 3: Träbaserade skivor

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 335:2013

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50) Träbaserade skivor (79.060)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-17666

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-11-24

Antal sidor: 23

Ersätts av: SS-EN 335:2013