Standard Svensk standard · SS-EN 1390:2006

Träskydd - Bestämning av utrotningsverkan på husbock (Hylotrupes bajulus) - Provning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1390:2020

Omfattning
This document specifies a method for the determination of the eradicant action of a surface application of a fast and a slow acting wood preservative product or a deferred acting wood preservative product on timber infested with larvae of Hylotrupes bajulus (Linnaeus). This method is applicable to: organic formulations, as supplied or as prepared in the laboratory by dilution of concentrates, or organic water-dispersible formulations, as supplied or as prepared in the laboratory by dilutio

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel: Wood preservatives - Determination of the eradicant action against Hylotrupes bajulus (Linnaeus) larvae - Laboratory method

Artikelnummer: STD-45796

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-07

Antal sidor: 21

Ersätter: SS-ENV 1390

Ersätts av: SS-EN 1390:2020