Standard Ikraftsättning · SS-EN 20-2

Träskydd - Bestämning av den förebyggande skyddseffekten motparkettbagge - Del 2: Impregnerat trä - Provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Beständighet, SIS/TK 182/AG 03

Internationell titel: Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against Lyctus brunneus (Stephens) - Part 2: Application by impregnation (Laboratory method)

Artikelnummer: STD-13313

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-04-29

Antal sidor: 0