Standard Svensk standard · SS 27221-2

Träskydd - Bestämning av den förebyggande skyddseffekten hosträ behandlat mot blånad - Del 2: Andra metoder än bestrykning - Provning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 152:2011

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier (71.100.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Test methods for wood preservatives - Laboratory method for determining the preventive effectiveness of a preservative treatment against blue stain in service - Part 2: Application by methods other than brushing

Artikelnummer: STD-9263

Utgåva: 1

Fastställd: 1990-03-14

Antal sidor: 1

Ersätts av: SS-EN 152:2011