Standard Svensk standard · SS 27220

Träskydd - Provtagning av träskyddsmedel och impregnerat trä

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 212

Ämnesområden

Träskyddande kemikalier


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Wood preservatives - Guide to sampling and preparation of wood preservatives and treated timber foranalysis

Artikelnummer: STD-5586

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-12-03

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN 212