Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22716:2007

Kosmetika - God tillverkningssed (GMP) - Vägledning för god tillverkningssed (ISO 22716:2007)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22716:2007

Kosmetika - God tillverkningssed (GMP) - Vägledning för god tillverkningssed (ISO 22716:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innehåller standarden

Standarden, med beteckningen ISO 22716:2007, är en harmoniserad standard som syftar till att ge vägledning kring god tillverkningssed för kosmetiska produkter. Den fastställer riktlinjer för

  • produktion
  • kontroll
  • lagring
  • transport.

Dessutom innehåller standarden praktiska och organisations¬relaterade råd om olika faktorer som påverkar produktkvaliteten.

Standarden behandlar inte personalsäkerheten vid produktionsstället eller miljöaspekter. Dessa faller inom företagets interna ansvar och omfattas eventuellt av lokal lagstiftning och reglering. Den är inte heller tillämplig på forskning, utveckling och distribution av färdiga produkter.

God tillverkningssed för kosmetiska produkter

Tillverkning av kosmetiska produkter ska enligt EU-förordningen om kosmetiska produkter (EG nr 1223/2009) utföras enligt god tillverkningssed (Good Manufacturing Practises, GMP). Syftet med god tillverkningssed är att felaktiga kosmetiska produkter inte ska kunna släppas ut på marknaden. Kravet gäller oavsett tillverkningens omfattning.

Eftersom det regelverk för kosmetiska produkter som gäller inom EU/EES inte beskriver vad som menas med god tillverkningssed, hänvisar EU-förordningen till den här standarden, ISO 22716. När tillverkningen sker enligt standardens riktlinjer anses den således följa god tillverkningssed. Även Läkemedelsverket rekommenderar att tillverkare av kosmetiska produkter följer riktlinjerna i ISO 221716.

Fördelar med att använda standarden

Standarden beskriver rent praktiskt hur tillverkningen ska gå till, och utgör därmed det redskap du behöver för att säkerställa, beskriva och dokumentera att god tillverkningssed följs i den egna tillverkningsprocessen fram till färdig kosmetisk produkt, helt i enlighet med EU-förordningens och Läkemedelsverkets föreskrifter.

Standarden kan även användas av dig som importerar kosmetika från annat land utanför EU/EES, eftersom du har skyldighet att försäkra dig om att även dessa kosmetiska produkter tillverkats enligt god tillverkningssed.

Omfattning
This International Standard gives guidelines for the production, control, storage and shipment of cosmetic products. These guidelines cover the quality aspects of the product, but as a whole do not cover safety aspects for the personnel engaged in the plant, nor do they cover aspects of protection of the environment. Safety and environmental aspects are inherent responsibilities of the company and could be governed by local legislation and regulation. These guidelines are not applicable to research and development activities and distribution of finished products.

Ämnesområden

Kosmetik, toalettsaker (71.100.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22716:2007

Kosmetika - God tillverkningssed (GMP) - Vägledning för god tillverkningssed (ISO 22716:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kosmetik samt analysmetoder för allergener, SIS/TK 495

Internationell titel: Cosmetics - Good Manufacturing Practices (GMP) - Guidelines on Good Manufacturing Practices (ISO 22716:2007)

Artikelnummer: STD-63929

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-11-26

Antal sidor: 36