Standard Svensk standard · SS-EN 15075:2006

Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Natriumvätekarbonat

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 15075:2013

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium hydrogen carbonate used directly or used to prepare commercial formulations for treating swimming pool water. It describes the characteristics of sodium hydrogen carbonate and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium hydrogen carbonate. It gives information on its use in treating swimming pool water.

Ämnesområden

Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-45880

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-13

Antal sidor: 11

Ersätts av: SS-EN 15075:2013