Standard Svensk standard · SS-EN 16343:2013

Kosmetika - Analys av kosmetiska produkter - Bestämning av 3-iodo-2-propynyl butylkarbamat (IPBC) i kosmetiska preparat, LC-MS-metoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16343:2013

Kosmetika - Analys av kosmetiska produkter - Bestämning av 3-iodo-2-propynyl butylkarbamat (IPBC) i kosmetiska preparat, LC-MS-metoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the quantitative determination of 3 iodo 2 propynyl butylcarbamate (IPBC) in the concentration range from 0,005 g/100 g to 0,1 g/100 g - Annex V No. 56 in Regulation (EC) No 1223/2009 on cosmetic products.

Ämnesområden

Analytisk kemi Allmänt (71.040.01) Kosmetik, toalettsaker (71.100.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16343:2013

Kosmetika - Analys av kosmetiska produkter - Bestämning av 3-iodo-2-propynyl butylkarbamat (IPBC) i kosmetiska preparat, LC-MS-metoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kosmetik samt analysmetoder för allergener, SIS/TK 495

Internationell titel: Cosmetics - Analysis of cosmetic products - Determination of 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) in cosmetic preparations, LC-MS methods

Artikelnummer: STD-90892

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-05-26

Antal sidor: 20