Standard Svensk standard · SS-EN 61375-2-1

Elektronisk utrustning för järnvägar - Kommunikationsnätverk för tåg (TCN) - Del 2-1: Wire Train Bus (WTB)

Status: Gällande

Omfattning
Standarden gäller all skötsel av elektriska anläggningar och allt arbete på eller i närheten av anläggningarna med spänningsnivåer från klenspänning till högspänning. Högspänning innefattar mellan och extra hög spänning.
De elektriska anläggningarna är konstruerade för att generera, överföra, omvandla, distribuera och nyttja elektrisk energi.Vissa anläggningar som distributionsanläggningar i fabriker är permanenta. En del är tillfälliga, som vid byggarbetsplatser. Andra anläggningar är rörliga, med spänning eller i spänningslösa
t. ex eldrivna grävmaskiner i stenbrott och öppna kolgruvor.Standarden anger fordringar för säker skötsel av och arbete på eller nära elektriska anläggningar. Fordringarna är tillämpliga på alla metoder vid utförande av driftåtgärder samt allt arbete och underhåll.

Ämnesområden

Rälsfordon Allmänt (45.060.01) Dragfordon (45.060.10) Vagnar (45.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Electric railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-1: Wire Train Bus (WTB)

Artikelnummer: STD-3335355

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-14

Antal sidor: 387