Standard Svensk standard · SS-EN 16028:2012

Järnvägar - Friktion mellan hjul och räl - Smörjmedel för tåg- och spårrelaterade applikationer

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements of lubricants intended for lubrication of the wheel-rail interface between the wheel flange and the rail gauge corner (active interface) applied either directly or indirectly to the wheel flange or to the rail to achieve an acceptable level of friction and wear.
It covers the approval procedure, the method of testing and routine control/monitoring of the lubricant.

Ämnesområden

Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Smörjmedel (75.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel: Railway applications - Wheel/rail friction management - Lubricants for trainborne and trackside applications

Artikelnummer: STD-86846

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-07-21

Antal sidor: 72