Standard Svensk standard · SS-EN 13796-1:2017

Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport - Transporterande anordningar - Del 1: Linklämmor, rullanordningar, fånganordningar, kabiner, stolar, vagnar, transporterande anordningar för underhåll, medbringare för släpliftar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13796-1:2017

Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport - Transporterande anordningar - Del 1: Linklämmor, rullanordningar, fånganordningar, kabiner, stolar, vagnar, transporterande anordningar för underhåll, medbringare för släpliftar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 395 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 232 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the safety requirements applicable to carriers for cableway installations designed to carry persons. It is applicable to the various types of installations and takes into account their environment.
It includes requirements relating to the prevention of accidents and the protection of workers.
It does not apply to installations for the transportation of goods or to inclined lifts.

Ämnesområden

Bergbanor (45.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13796-1:2017

Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport - Transporterande anordningar - Del 1: Linklämmor, rullanordningar, fånganordningar, kabiner, stolar, vagnar, transporterande anordningar för underhåll, medbringare för släpliftar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 395 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 232 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Linbanor, SIS/TK 263

Internationell titel: Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 1: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers

Artikelnummer: STD-8025780

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-04-03

Antal sidor: 84

Ersätter: SS-EN 13796-1:2005