Standard Svensk standard · SS-EN 15649-6:2009+A1:2013

Flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet - Del 6: Kompletterande särskilda säkerhetskrav och provningsmetoder för Klass D-anordningar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 25649-6:2017

Omfattning
This European Standard is applicable for CLASS D floating leisure articles for use on and in water according to EN 15649-1 regardless whether the buoyancy is achieved by inflation or inherent buoyant material. This document (EN 15649-6) is applicable with EN 15649-1 and EN 15649-2. NOTE 1 Typical products forming Class D: - inflatable climbing structures on the water; - bouncing platforms; - inflatable slides; - water trampolines; - teeter totters; - obstacle courses. NOTE 2 Typical places for application: - pools; - lakes, ponds; - open sea; - sea shore (no offshore winds, no currents).

Ämnesområden

Leksaker (97.200.50) Utrustning för utomhus- och vattensport (97.220.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Floating leisure articles for use on and in the water - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for Class D devices

Artikelnummer: STD-100625

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-12-22

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 15649-6:2009

Ersätts av: SS-EN ISO 25649-6:2017