Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15371:2014

Leksaker - Säkerhetsregler - Svar på begärda tolkningar av EN 71-1, EN 71-2 och EN 71-8

Status: Upphävd · Ersätts av: SIS-CEN/TR 15371-1:2016

Omfattning
The purpose of this Technical Report is to provide replies to requests for interpretations of EN 71-1:2011, Safety of toys – Part 1: Mechanical and physical properties, EN 71-2:2011, Safety of toys – Part 2: Flammability and EN 71-8:2011, Safety of toys – Part 8: Activity toys for domestic use.

Ämnesområden

Leksaker (97.200.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Leksaker, SIS/TK 392

Internationell titel: Safety of toys - Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2 and EN 71-8

Artikelnummer: STD-102106

Utgåva: 4

Fastställd: 2014-06-04

Antal sidor: 72

Ersätter: SIS-CEN/TR 15371:2013

Ersätts av: SIS-CEN/TR 15371-1:2016