Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15371-1:2017

Leksaker - Säkerhetsregler - Del 1: Svar på begärda tolkningar av EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 och EN 71-14

Status: Gällande

Omfattning
The purpose of this Technical Report is to provide replies to requests for interpretations of EN 71-1:2014, Safety of toys — Part 1: Mechanical and physical properties, EN 71-2:2011+A1:2014, Safety of toys — Part 2: Flammability, EN 71-8:2011, Safety of toys — Part 8: Activity toys for domestic use and EN 71-14:2014, Safety of toys — Part 14: Trampolines for domestic use.

Ämnesområden

Leksaker


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Leksaker, SIS/TK 392

Internationell titel: Safety of toys - Interpretations - Part 1: Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 and EN 71-14

Artikelnummer: STD-8028313

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-08-25

Antal sidor: 104