Standard Svensk standard · SS-EN 16946-1:2017

Inspektion av byggnadsautomation, styrning och teknisk Building Management - Del 1: Modul M10-11

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines guidelines for the inspection of installed an operational Functions of Building Automation, Controls and Technical Building Managment System including its configuration.

Ämnesområden

Styr- och reglerdon för hushållsapparater och liknande utrustning (97.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Energy Performance of Buildings - Inspection of Automation, Controls and Technical Building Management - Part 1: Module M10-11

Artikelnummer: STD-8026066

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-04-24

Antal sidor: 28