Standard Svensk standard · SS-EN 14908-1:2005

Öppen datakommunikation för byggnadsautomation, styrning och teknisk byggnadsdrift - Protokoll styr- och reglernätverk - Del 1: Protokoll stack

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 14908-1:2014

Ämnesområden

Styr- och reglerdon för hushållsapparater och liknande utrustning (97.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 1: Protocol stack

Artikelnummer: STD-41266

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-11-11

Antal sidor: 2

Ikraftsätter: EN 14908-1

Ersätts av: SS-EN 14908-1:2014