Standard Svensk standard · SS 839123:2017

Möbler och inredningsenheter - Bedömning av ytors och kanters hållbarhet mot slag

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard anger en metod för att bedöma ytors och kanters hållbarhet mot slag. Metoden är avsedd att användas på färdiga möbler och inredningsenheter men kan även tillämpas på provpaneler.

Ämnesområden

Möbler (97.140)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Möbler, SIS/TK 391

Internationell titel: Furniture and fittings - Assessment of surfaces' and edges' resistance to mechanical damage-impact

Artikelnummer: STD-8024497

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-01-20

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 839123