Standard Svensk standard · SS-EN 17617:2021

Utomhusljus - Produktsäkerhetsmärkning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17617:2021

Utomhusljus - Produktsäkerhetsmärkning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Symbolerna ur SS-EN 17617:2021 kan beställas i formatet SVG, se Symboler för utomhusljus

Detta dokument specificerar säkerhetsinformation för levande ljus som eldas utomhus och krav på hur denna
säkerhetsinformation ska visas.
Pinnar inlindade i bränsleindränkta material, såsom papper, kartong eller tyg, samt oljefacklor och produkter
avsedda att användas yrkesmässigt för att skydda vingårdar eller fruktträdgårdar mot frostskador omfattas
inte av detta dokument.

This document specifies safety information for burning outdoor candles and includes requirements on how safety information will be displayed.
Sticks wrapped with fuel-soaked materials, such as paper, cardboard or fabric, as well as oil lamps on a stick and products intended to be used professionally to protect vineyards or fruit orchards from frost damages are not covered by this document.

Ämnesområden

Övrigt (71.100.99) Diverse apparater för hemmabruk (97.180)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17617:2021

Utomhusljus - Produktsäkerhetsmärkning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Ljussäkerhet, SIS/TK 484

Internationell titel: Outdoor candles - Product safety labels

Artikelnummer: STD-80033062

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-12-20

Antal sidor: 36