Standard Svensk standard · SS-EN 1656:2009/AC:2010

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Kvantitativt suspensionsprov för utvärdering av den antibakteriella effekten av kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel för användning inom veterinärområdet - Provningsmetod och krav (Fas 2, steg 1)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1656:2019

Ämnesområden

Desinficeringsmedel och antiseptika (11.080.20) Kemikalier för desinficering inom hushåll och industri (71.100.35)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1)

Artikelnummer: STD-75370

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-09-16

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 1656:2009

Ersätts av: SS-EN 1656:2019