Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17664:2017

Rengöring, desinfektion samt sterilisering av medicintekniska produkter - Information som ska tillhandahållas av tillverkaren för återanvändning av medicinsk tekniska produkter (ISO 17664:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 17664:2017 specifies requirements for the information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of a medical device that requires cleaning followed by disinfection and/or sterilization to ensure that the device is safe and effective for its intended use. This includes information for processing prior to use or reuse of the medical device. The provisions of ISO 17664:2017 are applicable to medical devices that are intended for invasive or other direct or indirect patient contact.

Ämnesområden

Sterilisering och desinficering allmänt (11.080.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80000035

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-12-14

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 17664:2004